Priser
Priser fra 01.02.2017
Alle priser er inkl. mva.
Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd.

Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv. Tillegg for ekstra leilighet/boenhet
Forenklet verdivurdering Kr. 3 500,- Kr. 3 850,-
Verdi og lånetakst Kr. 4 500,- Kr. 5 000,- Kr. 500,-
Tilstandsrapport for bolig Kr. 6 500,- Kr. 8 500,- Kr. 500,-
Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2) Kr. 8 500,- Kr. 12 500,- Kr. 1 000,-


Jeg ønsker mer informasjon om
Navn
Epost
Telefon
Gaardsnummer
Bruksnummer
Adresse
Eventuelle opplysninger