Tilstandsrapport

Hordatakst – Odd Vallestad AS utfører tilstandsrapport i Bergen og omegn. Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

Kontakt oss for tilstandsrapport i dag.

Jeg ønsker mer informasjon om
Navn
Epost
Telefon
Gaardsnummer
Bruksnummer
Adresse
Eventuelle opplysninger