Næringstakst

Hordatakst – Odd Vallestad AS utfører taksering av mindre næringseiendommer, for verdier opp til 15 millioner. Dette kan eksempelvis være mindre kontorlokaler, frisørsalonger og lignende.

Taksering av næringseiendom er noe forskjellig fra taksering av boligeiendom, da avkastningen som eiendommen gir er vesentlig for selve verdifastsettelsen. Taksering av næringseiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativt bruk osv.

Taksering av næringseiendom skjer i samarbeid med kjøper/selger. Hordatakst sørger for taksering av næringseiendommer, utført av faglig dyktig takstmann i Bergen og omegn.

Jeg ønsker mer informasjon om
Navn
Epost
Telefon
Gaardsnummer
Bruksnummer
Adresse
Eventuelle opplysninger