Priser

Alle priser er inkl. mva.

Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd.

Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA

Forenklet takst

Kr. 4 000,-

IVIT verditakst

Kr. 7 000,-

Tilstandsrapport for leilighet.

(Felles bygningsdeler tilstand vurderes ikke).

Pris: kr. 8 500,-

Tilstandsrapport for leilighet i to til 4 boenheter.

(Felles bygningsdeler tilstand vurderes).

Pris: kr. 10 000,-

Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv.

Tilstandsrapport rekkehus

Kr. 15 000,-

Enebolig uten underetasje/ kjeller opp til 150 m².

Kr. 15 000,-

Enebolig med underetasje/ kjeller opp til 150 m².

Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. kr 1000,-

Kr. 16  500,-

Enebolig med underetasje/kjeller fra 150 m² til 200 m².

Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. kr 1000,-

Pris: kr. 18 000,-

Tillegg

Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l.

Pris: kr.  1000,-

Fritidsbolig opp til 80 m²

Pris: kr.  15 000,-

Fritidsbolig mellom 80 m² og 150 m²

Pris: kr.  16 000,-

Kontakt oss

Telefon: 997 99 507
E-post: odd@hordatakst.no


Adresse:
Leirbakken 8 5382 Skogsvåg