Priser

Alle priser er inkl. mva.

Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd.

Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA

Forenklet verdivurdering

Kr. 3 500,-

Verdi og lånetakst

Kr. 4 500,-

Tilstandsrapport for bolig

Pris: kr. 5 500,-

Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2)

Pris: kr. 8 500,-

Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv.

Forenklet verdivurdering

Kr. 3 850,-

Verdi og lånetakst

Pris: kr. 5 000,-

Tilstandsrapport for bolig

Kr. 8 500,-

Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2)

Pris: kr. 12 500,-

Tillegg for ekstra leilighet/boenhet

Verdi og lånetakst

Pris: kr.  500,-

Tilstandsrapport for bolig

Pris: kr.  500,-

Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2)

Pris: kr.  1000,-

Kontakt oss

Telefon: 997 99 507
E-post: odd@hordatakst.no


Adresse:
Leirbakken 8 5382 Skogsvåg