Tjenester

Forenklet verdivurdering

Hordatakst utfører forenklet verdivurdering. Rapporten aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved bl.a. refinansiering.

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte.

Tilstandsrapport

Hordatakst – Odd Vallestad AS utfører tilstandsrapport i Bergen og omegn. Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Næringstakst

Hordatakst – Odd Vallestad AS utfører taksering av mindre næringseiendommer, for verdier opp til 15 millioner. Dette kan eksempelvis være mindre kontorlokaler, frisørsalonger og lignende.

Kontakt oss

Telefon: 997 99 507
E-post: odd@hordatakst.no


Adresse:
Leirbakken 8 5382 Skogsvåg